• Киев, Б.Васильковская, 108
 • Дни работы: пн - сб
s

Правила и гарантии

ГлавнаяПравила и гарантии

ПРАВИЛА НАДАННЯ ПОСЛУГ ФОТОСАЛОНОМ “ЕКСАР”

1. Ці   Правила надання послуг фото та цифрового друку, обробки зображень, та інших фотопослуг (надаліі Правила) визначають основні умови надання послуг фотосалоном «Ексар», а також визначають відносини між Замовниками таких послуг та Виконавцем.
2. У  цих Правилах наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
Замовник послуги – фізична або юридична особа, яка замовляє послуги згідно переліку.
Виконавець – суб’єкт  підприємницької  діяльності   ФОП Монастирська Катерина Євгеніївна, який надає  Замовникам послуги; ·
Замовлення або бланк замовлення – документ в електронній або письмовій формі, в якому відображаються ідентифікаційні дані Замовника, замовлені послуги, дата прийняття та видачі замовлення, суми передоплати та загальної суми  замовлення, а також інша інформація щодо замовленої послуги;
Послуги фотодруку, обробки зображень  та інші фотопослуги – вид послуг, що надається Виконавцем Замовникам, в тому числі, але не виключно, форматний фотодрук, широкоформатний професійний фотодрук, широкоформатний друк на полотні на інших матеріалах, сканування та оцифрування,  обробка зображень у фоторедакторі, дизайнерські послуги, друкування фотокниг, цифровий друк принтбуків, портретна та предметна фотозйомка, нанесення зображення на одяг та інші вироби з тканини, нанесення зображення на інші предмети, друк календарів, оперативна поліграфія  тощо;·
Прайслист – інформація у вигляді електронного або письмового документу, в якому зазначається перелік послуг, які надаються Виконавцем, та встановлені ціни на них;
3. Діяльність з надання послуг Виконавцем Замовникам регулюється Цивільним кодексом України, Законом України   “Про  захист  прав споживачів», а також іншими діючими нормативно-правовими  актами, а також цими Правилами.

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

4. Замовлення, або бланк замовлення є основним документом згідно якого Виконавцем надаються послуги. Замовлення має форму, в якій вказується: найменування послуги, їх кількість, ціна та строк оплати, а також персональні дані Замовника.
5. Виконавець має право виконати Замовлення як особисто, так і доручити його виконання третій особі. В такому випадку Виконавець залишається відповідальним в повному обсязі перед Замовником за виконання Замовлення згідно бланка замовлення.
6. У разі неможливості надати Послуги чи виконати Замовлення, Виконавець зобов’язаний повернути Замовнику суму попередньої оплати в повному обсязі протягом 2-х робочих днів з моменту повідомлення Замовника про таку неможливість.
7. В разі односторонньої відмови Замовника від отримання результату наданої Виконавцем Послуги, Замовник зобов’язаний оплатити надану Виконавцем послугу протягом 2-х робочих днів з дати закінчення виконання Послуги, передбаченої в Замовленні;
8. У випадку виявлення Замовником недоліків щодо якості наданої послуги, кількості, асортименту, упаковки тощо, всі виявлені недоліки фіксуються в бланку замовлення в момент його видачі в фотосалоні, або при отриманні замовлення від перевізника.
9. У випадку виявлення Замовником недоліків щодо наданої Послуги після того, як він отримав її у Виконавця або в пункті видачі перевізника, та відповідно підписав акт про виконання та отримання замовлення, Замовник має право подати претензію-вимогу Виконавцю про перевиконання недоброякісної Послуги не пізніше 1 (одного) робочого дня з моменту підписання акта про виконання та отримання Замовлення. В випадку неподання зазначеної вимоги-претензії у встановлений даним пунктом строк, Послуга вважається прийнятою Замовником в повному обсязі без зауважень щодо якості, кількості, асортименту, упаковки та Замовник позбавляється можливості посилатися на будь-які недоліки Послуги у майбутньому.
10. Виконавець повідомляє Замовника про своє рішення щодо вимоги передбаченої п.9. протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання претензії. Якщо недоліки були допущені з вини Виконавця, він зобов’язаний за власний рахунок усунути такі недоліки, перевиконати неякісну Послугу або повернути гроші за неякісно виконану Послугу.
11. Умови надання послуг вважаються узгодженими, якщо відповідно заповнений бланк Замовлення підписаний Замовником. Замовник не має право подавати претензії щодо наданої послуги, та вимагати перевиконання замовлення, всупереч умовам узгодженого Замовлення.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

12.  Виконавець  зобов’язаний: – надати Замовнику професійну консультацію щодо номенклатури послуг та цін на них; – ознайомити Замовника з Прайс-листом;- надавати повну інформацію щодо властивостей та якості наданих Послуг;
– після узгодження всіх умов надати Замовнику його екземпляр Замовлення;
– передати Замовнику надані Послуги в належному стані, вільними від будь-яких претензій до них з боку третіх осіб;
– не використовувати в комерційних цілях дані та інформацію, надану Замовниками Послуг та не розголошувати їх;
– зберігати  інформацію/дані/першоджерела Замовника на підставі його письмової заяви.
13. Виконавець має право:
–  на отримання від Замовника оплати за Послуги;
–  на відшкодування збитків, заподіяних неправомірними діями Замовника;
– використовувати дані та інформацію, надану Замовником,  для надання Послуг Замовнику та рекламування фотосалону «Ексар»;
– на відмову у прийманні Замовлення на Послуги,  якщо  він  не  може  забезпечити  належне  її виконання.
14. Замовник має право:
– отримувати інформацію про хід робіт по наданню Послуг;
– на одержання Послуг відповідної якості;
– отримати Послугу у відповідності до цих Правил, Прайс-листа та Замовлення;
15. Замовник зобов’язаний:
– оплатити  та прийняти надані Послуги і, в разі наявності,  оплатити додаткові послуги Виконавця, згідно з умовами узгодженого Замовлення;
– надати Виконавцю всю необхідну для виконання Послуги інформацію для розробки макета;
– отримати послугу відповідно до Замовлення. У разі відмови від отримання Послуги Замовник зобов’язаний сплатити Виконавцю витрати, пов’язані з виробництвом Послуги у відповідності до п.7 Правил;
– нести відповідальність за ризики у разі загибелі або псування наданих Послуг з моменту їх отримання від Виконавця;
– письмово зазначити в Замовленні про заборону на внесення змін ( ретуш чи інші маніпуляції з даними, зображеннями як то світло корекція, кадрування тощо) до наданого ним початкового файлу

ГАРАНТІЇ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

16. У разі відмови від прийняття Послуги Замовник зобов’язаний сплатити Виконавцю  витрати, пов’язані з виробництвом Послуги ( п.7. Правил).
17. Підписуючи Замовлення, Замовник усвідомлює та розуміє, що несе відповідальність за матеріали, надані ним Виконавцю з метою отримання Послуги, на яких відображені діти та/або оголені частини тіла.
18. Замовник несе відповідальність за надані ним Виконавцю з метою отримання Послуг дані та інформацію, в тому числі цифрові.
19. Після передачі Послуги Виконавець не несе відповідальності за напрями використання  її Замовником,  в тому числі в комерційних  чи некомерційних цілях. У випадку порушення прав третіх осіб, що стало наслідком використання Замовником наданої Виконавцем Послуги, відповідальність за таке використання несе Замовник.
20. Узгоджуючи ( підписуючи) Замовлення, Замовник надає свою письмову згоду на внесення змін  ( ретуш чи інші маніпуляції з даними, зображеннями як то світло корекція, кадрування тощо)  до наданого ним  Виконавцю початкового файлу.
21. Виконавець гарантує конфіденційність інформації та даних, отриманих ним від Замовника, в тому числі принесених на носії (без доступу в Мережу Інтернет).
22. Виконавець не несе відповідальність за інформацію, яка передається Замовнику чи Замовником засобами електронного зв’язку та може бути викрадена або знищена внаслідок хакерської атаки або комп’ютерного вірусу.
23. Виконавець не зобов’язаний зберігати в будь-якому вигляді інформацію/дані/першоджерела Замовника після виконання та видачі Замовленні та/чи Послуги Замовнику.
24. Надаючи дані/інформацію Виконавцю для отримання від останнього Послуги Замовник гарантує та підтверджує, що надані ним дані/інформація не порушують прав третіх осіб. В разі порушення цього пункту Правил всю матеріальну відповідальність, в тому числі ту, яку може бути покладено на Виконавця з боку третіх осіб, несе Замовник.
25. Гарантійні зобов’язання щодо фотовідбитків:

 • Фотовідбитки виробляються згідно ДСТУ 1303-94 від 01.03.94 р.
 • Гарантійний строк зберігання кольорів фотовідбитків – 9 місяців з дня видачі (за умови не потрапляння на них прямих сонячних променів).
 • Гарантійним документом є бланк замовлення або квитанція з реквізитами та номером замовлення.
 • Фактичні розміри відбитків можуть відрізнятися в межах 2 мм (+/-) для кожного формату.
 • У випадку пошкодження або втрати плівки чи іншого носія інформації фотосалон компенсує лише його вартість.
 • У випадку надання до друку зображення низької якості фотосалон не несе відповідальність за якість фотовідбитку.
 • Стандартний термін виконання замовлення – 24 години з моменту оплати.
 • Термінове замовлення – замовлення, що виконується менше, ніж за добу, за попередньою домовленість з Виконавцем.
 • Строк зберігання готових замовлень та носіїв інформації (плівки, слайди, тощо) – 12 місяців з дати оформлення замовлення.
 • Фотосалон не працює з фото-, відео-, аудіо матеріалами, які порушують чинне законодавство України та авторські права.
 • Ми працюємо з продукцією аматорського типу і не беремо на себе відповідальність за матеріали, що мають професійну або комерційну цінність.

ІНШІ УМОВИ

26. Замовник підтверджує свою згоду на збирання, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення, використання, розповсюдження (передачу), знеособлення, блокування та знищення персональних персональних даних, які стали відомі Виконавцю внаслідок надання Послуги, з метою реалізації відносин між Замовником та Виконавцем та дотримання державної політики у сфері захисту персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
27. В разі зацікавленості Виконавця в інформації/зображеннях/матеріалах, наданих Замовником, з метою їх використання у відкритих джерелах (веб-сайт Ексар, корпоративні сторінки, сторінки в соціальних мережах Ексар, офіс тощо) як зразок роботи Виконавця, Замовник, на прохання Виконавця, може надати відповідний письмовий дозвіл на це.
28. Підписуючи дані Правила, Замовник підтверджує, що ознайомлений з Правилами надання послуг фотосалоном «Ексар», та погоджується з умовами надання послуг.